Tuesday, 26 November 2013

make the world better place to live.

...'cause i love this quote.

Lidé jsou nelogičtí, sobečtí a dělají bezdůvodné věci.
I přesto je milujte.
Když budete konat dobro, lidé si budou myslet, že to děláte ze sobeckých důvodů.
I přesto konejte dobro.
Pokud budete úspěšní, získáte falešné přátele a opravdové nepřátele.
I přesto buďte uspěšní.
Dobro které vykonáte dnes, bude zítra zapomenuto.
I přesto ho vykonejte.
Upřímnost vás učiní zranitelné.
I přesto buďte upřímní.
Největší muži a ženy s těmi nejnáročnějšími sny mohou být utlačování těmi nejmenšími muži a nejmenšími ženami s nejobyčejnějšími sny.
I tak mějte náročné sny.
Lidé následují ty největší a utlačují nejmenší.
I přesto pomáhejte nejmenším.
To co vytváříte roky, může být zničeno přes noc.
I přesto tvořte.
Lidé opravdu potřebují pomoci, když jim ale pomůžete, můžou vám to mít za zlé.
I přesto pomáhejte.
Dejte světu to nejlepší co máte a nazpátek dostanete ránu do obličeje.
I přesto dávejte světu to nejlepší co máte.

No comments:

Post a Comment